Tømmerrammer

  • Vi har siden 1995 spesialisert oss på formgivning, teknisk prosjektering, produksjon og montering av tømmerrammer - det vil si bærekonstruksjoner i tre. Eksempler på tømmerrammer er vegger av tungt bindingsverk, synlige bjelkelags- og takkonstruksjoner, søyle- og dragerkonstruksjoner, tårnkonstruksjoner m.m.

    Vi bruker samlebegrepet tømmerrammer om slike konstruksjoner. I engelsk-språklig tradisjon bruker man navnet «timber frames» eller «post and beam». Vår inspirasjon, kunnskap og erfaring på området er hentet fra Norge, Europa, Japan og USA. Vi leverer og monterer tømmerrammer i hele Norge og Skandinavia.

  • En komplett tømmerramme utgjør den primære bærekonstruksjonen i hele bygningen. Tømmerrammer kan også utgjøre en avgrenset del av bærekonstruksjonen - for eksempel takkonstruksjonen i en bygning med vegger av vanlig lett bindingsverk eller murverk. Alternativt kan også enkelte rom som stue, kjøkken, hall utføres med tømmerrammer mens andre deler blir bygget med lett bindingsverk.

    I årenes løp har Timber utviklet og levert 120 små og store rammekonstruksjoner. Vi er det eneste firma i Norden som har spesialkompetanse og lang erfaring innen dette feltet.